Aandeelhouder worden

Voorwaarden:

Om vennoot van de vennootschap te kunnen worden:

  • Iedereen die houder is van het diploma van apotheker.
  • Het personeel in dienst van vennootschappen, organisaties, verenigingen, groeperingen en gelijkgestelden, gesticht of te stichten door de zelfstandige apothekers, leden van AFS of gelijkgestelde vennootschappen, de titularissen van vrije beroepen, enz. indien ze hun beroep uitsluitend als zelfstandige uitoefenen; het personeel van het gesubsidieerd onderwijs.
  • Rechtspersonen ter wille van hun statutaire doel
  • Goedkeuring door de raad van bestuur

Wat moet u doen om aandeelhouder te worden:

  • U voldoet aan de voorwaarden om aandeelhouder te worden (zie hierboven)
  • U hebt onze statuten gelezen en gaat er mee akkoord (PDF)
  • U drukt het aanvraagformulier af en stuurt het ons ingevuld terug (PDF)
    • Update aanvraagformulier beschikbaar na de algemene vergadering van 8 mei 2023
  • De raad van bestuur bespreekt uw aanvraag op de volgende vergadering