*triggerwaarschuwing*

Post Partum Psychose

Als apothekers is het ook onze plicht om moeilijkere onderwerpen onder de aandacht te brengen.
Zo is het 5 mei post partum psychose-dag
Een zeldzame, maar ernstige aandoening die na een bevalling kan optreden bij de moeder.
Deze aandoening verschilt van postnatale depressie en angststoornis in symptomen, ernst en snelheid van optreden.

Maak je je zorgen?
Aarzel dan niet om hulp te vragen. Bel je huisarts, gynaecoloog of teleonthaal (106). Ook het CAW staat voor je klaar:
https://www.caw.be/hoe-wij-helpen/crisishulp/crisishulp/

Belangrijkste bron van onze illustraties: https://www.postpartum.net/learn-more/postpartum-psychosis/
Een goede Nederlandstalige bron: https://www.24baby.nl/baby/gezondheid-mama/kraambedpsychose/