Beter apotheekbeheer door samenwerking

Onze visie

AFS beheert momenteel 26 apotheken en geeft werk aan meer dan 130 medewerkers.

Als collectief ondersteunt AFS zijn apotheken en diens medewerkers op diverse afdelingen. Hierdoor kunnen zij zich ten volle richten op kwaliteitsvolle farmaceutische zorg en de continuïteit in het beheer van de apotheken.
Als apotheker heb je de mogelijkheid om een apotheek volgens eigen inzicht te beheren en beschik je over statistische profielen vanuit de praktijk en degelijke criteria om alle aspecten van de werking van de apotheek in kaart te brengen.

AFS investeert in apotheken, maar ook in het beroep van apotheker en dit in elk stadium van hun loopbaan.
Beginnende apothekers kunnen een ervaringsgerichte loopbaan aanvatten.
En voor wie zijn loopbaan wenst te beëindigen, is toetreden tot een fusie een waardevolle manier om zijn apotheek over te laten.

Tegelijk streeft AFS naar kwaliteitsverbetering door schaalvergroting van apotheken. Doordachte fusies zorgen voor economisch leefbare apotheken, waarin samenwerking en efficiënte taakverdeling centraal staan.
Actieve zelfstandigen creëren voor zichzelf een nieuwe opdracht in de fusie-apotheek.

Onze geschiedenis

AFS 1, 2, 3,… 71,… of hoe het ooit begon…

Toen AFS in 1968 werd opgericht, en nog voluit Antwerpse Farmaceutische Stichting heette, bestond AFS uit 2 apotheken, nl. AFS 1 – St.-Jansapotheek – Lange Dijkstraat 20-22 te 2060 Antwerpen en AFS 2 -… Waarvan niemand meer lijkt te weten waar deze gevestigd was…

Een beloning van eeuwige roem en dankbaarheid voor diegene die ons dit stukje geschiedenis nog kan vertellen!

De hoofdzetel was toen in de Kolveniersstraat 19 te Antwerpen.

In 1970 werden AFS 3, toen gevestigd aan de Confortalei 129 te Deurne, en AFS 4, aan de Italielei 79 te Antwerpen, toegevoegd aan het rijtje.

In 1973 kwam AFS 5 – apotheek Wincam te Bornem erbij.

Het toenmalig bestuur had nooit kunnen vermoeden dat het zo’n vaart zou lopen en er meer dan 50 jaar later 71 AFS nummers zouden bestaan.

Op deze pagina kan je zien welke apotheken er ondertussen allemaal bij AFS horen. De groep bestaat momenteel uit 26 apotheken en beperkt zich niet langer tot de provincie Antwerpen. Er zijn ook vestigingen in Brussel en Oost-Vlaanderen.

Onze interne afdelingen:

  • Boekhouding
  • Personeelsbeheer en werving
  • Personeelsplanning
  • Onderhoud patrimonium
  • Preventie- kwaliteitscontrole

Bestuur:

Voorzitter van de raad van bestuur:
Apr. Jan Mannaerts

Maatschappelijke zetel:
Elisabethlaan 156
2600 Berchem