4 Oktober 2022 ging onze jaarlijkse provisorenavond door in de vergaderruimte van Febelco Wijnegem

Alle provisoren van AFS kwamen samen om verschillende agendapunten te bespreken. Verschillende medewerkers van de hoofdzetel waren ook aanwezig.
Thema’s die de directie belangrijk vond, kwamen aan bod, maar er was ook veel ruimte voor eigen onderwerpen van de provisoren uit de apotheek.
Zo werden o.a. het steeds veranderende kwaliteitshandboek bekeken en de huidige stand van zaken rond vaccineren in de apotheek.